(ร่าง)แนวทางการจัดกิจกรรม

ขณะนี้เจ้าหน้าที่ศูนย์อาเซียน ทั้งที่เป็นSister Schoolและ Buffer School ได้มารวมตัวกันที่ โรงแรม ยูเรเซีย ชะอำ ลากูน เพื่อประชุมเชิงปฏิบัตการ ร่วมกันจัดทำแนวทางการจััดกิจกรรมสร้างความรู้ ความเข้าใจ และความตระหนักเกี่ยวกับประชาคมอาเซียน  พวกเราต้องร่วมกันระดมสมอง ประชุม และทำงานกลุ่ม เพื่อหาแนวทางการจัดกิจกรรม สำหรับโรงเรื่องอื่นๆอีกกว่า 30,000โรงเรียนที่ไม่มีศูนย์อาเซียนศึกษา  ซึ่งพวกเราจะประชุมร่วมกันเป็นเวลา 5วัน และวันนี้ก็เป็นวันที่ 3แล้ว งานก็คืบหน้าไปมากแล้ว

ส่วนกลุ่มของผู้เขียน ได้รับหัวข้อ แหล่งการเรียนรู้  ซึ่งพวกเราจะต้องหาแหล่งข้อมูลที่เจ้าหน้าที่ศูนย์และนักเรียนสามารถ เข้าไปค้นคว้าหาข้อมูลได้

ทั้งนี้เราต้องแบ่งแหล่งเรียนรู้ออกเป็น2กลุ่มใหญ่ๆ คือ แหล่งเรียนรู้ภายใน และแหล่งเรียนรู้ภายนอก ซึ่งฟังดูเหมือนง่าย แต่ พูดเขียนขอบอกว่า เหมือนสั่งพวกเราลงทะเลแล้วไปหาปลาทะเลแต่ละชนิดมาให้ได้มากที่สุด แล้วเอามารวมอยู่ในกระชังเดียวกันมากกว่า (ยากนะเนี้ย แต่ท้าทาย)

เมื่อแนวทางฯนี้เสร็จเรียบร้อยดี เราก็จะได้มีแนวทางการจัดกิจกรรมที่ไปในแนวเดียวกัน และ เข้าใจมากขึ้นคะ

Advertisements

อาเซียนสัญจร จาก กรมอาเซียน

ในวันที่ 3 กุมภาพันธ์นี้ ศูนย์อาเซียนศึกษาของเรา จะมีโอกาสได้ตอนรับท่านอธิบดีกรมอาเซียน และคณะ ซึ่งทางคณะของท่านฯ ได้เลือกโรงเรียนของเรา เพื่อ ที่จะมาให้ความรู้ เกี่ยวกับอาเซียน และยังมีการ QUIZ เพื่อรับรางวัลอีกด้วย

บางท่านอาจจะสงสัยว่า กรมอาเซียน มีด้วยหรือ หรือเป็นกรมที่เพิ่งจะมีมา ตรงนี้ผู้ดูแลขอตอบว่า ไม่ใช่กรมใหม่ที่มีมาวันนี้หรือเพิ่งตั้งเมื่อวาน แต่มีมานานแล้ว ในส่วนของรายละเอียดนั้น ผู้ดูแล ขออนุญาตไขความกระจ่าง ในตอนต่อไปแล้วกันนะคะ

ท้ายนี้ขอประชาสัมพันธ์ ท่านที่ต้องการชมภาพกิจกรรมของศูนย์อาเซียนศึกษา โรงเรียนปิยะมหาราชาลัย หรือต้องการติดต่อกับทางศูนย์

ติดต่อและเยี่ยมชม Facebook ได้ทาง E-Mail นี้นะคะ aseanpy@hotmail.com

Sister school

สวัสดีคะ ผู้อ่านทุกท่าน วันนี้ขอตอบคำถามของเพื่อนในFace book เจ้าหน้าที่ ที่มีข้อสงสัยว่าทำไมโรงเรียนของเรา ถึงเป็นSister school และ Sister schoolคืออะไร

อันดับแรกขอเล่าถึงความเป็นมาก่อนว่า โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยของเราได้รับคัดเลือกจากสำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานให้เป็น1ใน30โรงเรียนที่มีความพร้อมทางด้านการสอนภาษาอังกฤษและการใช้เทคโนโลยีในการเรียนการสอน ให้เป็นSister SchoolตามโครงการSprite of ASEAN 

 Sister School ก็คือโรงเรียนที่จัดการเรียนรู้เกี่ยวกับประชาคมอาเซียนและมีศูนย์อาเซียนศึกษา เน้นการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและ เทคโนโลยี และภาษาอาเซียนอีก1ภาษา (ภาษาประเทศอาเซียน 9 ประเทศคือ เวียดนาม  ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว พม่า กัมพูชา และมาเลเซีย)

โรงเรียนปิยะมหาราชาลัยได้เลือกสอนภาษาเวียดนาม เนื่องจากจังหวัดนครพนม มีคนไทยเชื้อสายเวียดนาม อาศัยอยู่มาก จะเป็นการดี ถ้านักเรียนได้เรียนภาษาเวียดนามเพื่อนำไปใช้ในชีวิตประจำวัน อีกประการหนึ่ง โรงเรียนของเราได้มีการติดต่อ กับโรงเรียนในประเทศเวียดนามอีกด้วย

นอกจากโรงเรียนของเราจะมีการสอนภาษาเวียดนามแล้ว ยังมีวิชาภาษาจีนด้วย สามารถนำไปใช้ได้เช่นกันนะคะ ยังไงก็ประเทศเพื่อบ้านกัน แถมประเทศจีนยังเป็น1ใน ASEAN+3อีกด้วยนะคะ 

เอาเป็นว่าไขข้อสงสัยกันไปแล้ว หากมีข้อสงสัยอะไรที่ผู้ดูแลสามารถตอบได้ จะเข้ามาไขข้อสงสัยให้นะคะ วันนี้ขอตัวไปหากาแฟยามเย็นดื่มก่อน ไปแล้วคะ

ประชาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

 

สมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (อังกฤษ: Association of South East Asian Nations) หรือ อาเซียน เป็นองค์กรทางภูมิรัฐศาสตร์และองค์การความร่วมมือทางเศรษฐกิจในภูมิภาคเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ มีประเทศสมาชิกทั้งหมด 10 ประเทศ ได้แก่ ไทยมาเลเซีย ฟิลิปปินส์ อินโดนีเซีย สิงคโปร์ บรูไน ลาว กัมพูชา เวียดนาม และพม่า อาเซียนมีพื้นที่ราว 4,435,570 ตารางกิโลเมตร มีประชากรราว 590 ล้านคน ในปี พ.ศ. 2553 จีดีพีของประเทศสมาชิกรวมกันคิดเป็นมูลค่าราว 1.8 ล้านล้านดอลล่าร์สหรัฐคิดเป็นลำดับที่ 9 ของโลกเรียงตามจีดีพี มีภาษาอังกฤษเป็นภาษาทางการ

อาเซียนมีจุดเริ่มต้นจากสมาคมอาสา ซึ่งก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2504 โดยไทย มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ แต่ได้ถูกยกเลิกไป ต่อมาในปี พ.ศ. 2510 ได้มีการลงนามใน “ปฏิญญากรุงเทพ” อาเซียนได้ถือกำเนิดขึ้นโดยมีรัฐสมาชิกเริ่มต้น 5 ประเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อความร่วมมือในการเพิ่มอัตราการเติบโตทางเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม วัฒนธรรมในกลุ่มประเทศสมาชิก และการธำรงรักษาสันติภาพและความมั่นคงในภูมิภาค และเปิดโอกาสให้คลายข้อพิพาทระหว่างประเทศสมาชิกอย่างสันติ หลังจาก พ.ศ. 2527 เป็นต้นมา อาเซียนมีรัฐสมาชิกเพิ่มขึ้นจนมี 10 ประเทศในปัจจุบัน กฎบัตรอาเซียน ได้มีการลงนามเมื่อเดือนธันวาคม พ.ศ. 2551 ซึ่งทำให้อาเซียนมีสถานะคล้ายกับสหภาพยุโรปมากยิ่งขึ้น[5] เขตการค้าเสรีอาเซียนได้เริ่มประกาศใช้ตั้งแต่ต้นปี พ.ศ. 2553 และกำลังก้าวสู่ความเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ในปี พ.ศ. 2558

Hello world!

Welcome to WordPress.com. This is your first post. Edit or delete it and start blogging!